Wettelijke kennisgeving

1 - De site bewerken

Op grond van Artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website geïnformeerd dat https://www.voyagissimo.com/ de identiteit van de verschillende partijen die bij de uitvoering en het toezicht betrokken zijn:

Eigenaar van de site : David SEVELIN - Contact : ilocatif@gmail.com +33672144963 - Adres : 5 Impasse Hévin 80000 Amiens .

Bedrijfsidentificatie : David SEVELIN met een maatschappelijk kapitaal van € - SIREN : 80910374000027 - RCS of RM : 18, rue Eugéne Lefebvre - Postadres : 5 Impasse Hévin 80000 Amiens 

Directeur publicatie : David SEVELIN - Contact: 0672144963.

Gehost door : 1&1 / IONOS - 7 Place de la Gare - 57200 Sarreguemines - Telefoon: 09.70.80.89.11

Functionaris voor gegevensbescherming : David SEVELIN - ilocatif@gmail.com

Andere medewerkers:


2 - Intellectuele eigendom en namaak.

David SEVELIN is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle op de website toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van David SEVELIN .

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van een van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.


3 - Beperking van de aansprakelijkheid.

David SEVELIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die bij de toegang tot de site aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht https://www.voyagissimo.com/.

David SEVELIN wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud aanwezig op https://www.voyagissimo.com/.

David SEVELIN verbindt zich ertoe het terrein zo goed mogelijk te beveiligen https://www.voyagissimo.com/Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien zonder haar medeweten ongewenste gegevens worden ingevoerd en geïnstalleerd op haar site.

Interactieve zones (contact of commentaar) zijn beschikbaar voor de gebruikers. David SEVELIN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving te verwijderen in FrankrijkMet name de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien van toepassing, David SEVELIN behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).


4 - CNIL en beheer van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigdde gebruiker van de site https://www.voyagissimo.com/ heeft het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: David SEVELIN - ilocatif@gmail.com.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger...), lees onze https://www.voyagissimo.com/politique-confidentialite


5 - Hyperlinks en cookies

De site https://www.voyagissimo.com/ bevat hyperlinks naar andere sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere sites naar https://www.voyagissimo.com/.

Navigeren door de site https://www.voyagissimo.com/ kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.

A " cookie Een "cookie" is een klein bestand dat informatie over de navigatie van een gebruiker op een site vastlegt. De aldus verkregen gegevens kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld verkeersmetingen te verrichten.

U heeft de mogelijkheid om om cookies te accepteren of te weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Geen cookie zal niet worden gedeponeerd zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

Lees voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken onze https://www.voyagissimo.com/politique-confidentialite


6 - Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.voyagissimo.com/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend bevoegd de bevoegde rechterlijke instanties van Amiens.

nl_BENederlands (België)
Powered by TranslatePress »